Vorratsdatenspeicherung

Lidská práva Zatím co v zemích koruny české tiše a bez „zbytečných komplikací“ prochází vysoké pokuty, drastické směrnicě a jeden diskutabilní zákon za druhým, v Německu jsou hnutí na ochranu lidských práv v plné pohotovosti. A bijí na poplach. Víte co znamená vzletná fráze automatická detekce změn chování? :) Víte, že od léta 2008 je již i v Česku poskytovatelům služeb (internet, mobilní komunikace) zákonem ustanovena povinost zaznamenávat a archivovat veškerou (i vaší) komunikaci?

Šikana – Agnostik MySpace

Obdržel jsem zajímavý odkaz na článek MySpace: No place for Atheists? publikovaný serverem Secular Student. V něm autor rozebírá opakujíci se incidenty na Americkém serveru MySpace, což je jedna z největších virtuálních sociálních sítí na světě (social network). V sítí existuje a roste řada zajímavých projektů a skupin.