Konfigurace WPA-PSK v Ubuntu Linux

Ubuntu Dneska jsem měl možnost pomocí SSH konfigurovat WPA-PSK pro Intel Pro Wireless (ipw3945) na distribuci Kubuntu. Bezdrátová karta ipw3945 (testováno na Ubuntu). Tady je stručný návod.Celá instalace a konfigurace je možná v GUI. Zmiňovaný postup je pro konzoly. V první řadě, pokud v systému není, nainstalovat balíček wpa_supplicant.
To lze v Ubuntu Linux příkazem

sudo apt-get install wpasupplicant

Upozorňuji, že postup je pro konfiguraci v konzole. Celá konfigurace WiFI karty je možná i pomocí grafického rozhraní (network manager), včetně nastavení wpa_supplicant (existuje i grafické rohraní přímo pro supplicant).

Koho zajímá tenhle způsob konfigurace další příkazy pro konfiguraci wifi hardware a další jsou ve wiki textu Konfigurace WiFi v Linuxu.

Příkazem wpa_passphrase vygenerujeme konfigurační údaje pro bezdrátové připojení:

wpa_passphrase Síťové_Essid
# reading passphrase from stdin
TextPassphrase
network={
ssid=“Síťové_Essid“
#psk=“TextPassphrase“
psk=454646413e648945d445d5454dd698632ddd87hgdc98c
}

Do souboru /etc/wpa_supplicant.conf pak stačí vložit tyto konfigurační údaje:

network={
ssid=“Síťové_Essid“
scan_ssid=1 # Jenom pokud AP používá hidden essid
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk=454646413e648945d445d5454dd698632ddd87hgdc98c
}

Uložíme a nastartujeme wpa_supplicant a tímto krokem zároveň otestujeme funkčnost konfigurace, jednoduchým příkazem:

sudo wpa_supplicant -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Dwext -w

Nyní WPA Supplicatn beží…

a v konzole se objeví něco jako:

Trying to associate with 00:ff:00:1e:a7:7d (SSID=’Síťové_Essid‘ freq=0 MHz)
Associated with 00:11:22:33:44:55
WPA: Key negotiation completed with 00:11:22:33:44:55 [PTK=TKIP GTK=TKIP]

Zkontrolujeme pak soubor /etc/network/interfaces na přítomnost těchto informací (pokud v souboru nejsou doplníme je):

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf

Pak ještě restart celé sítě nebo rovnou dbus.

sudo /etc/init.d/networking restart

Nebo příkaz pro restart dbus

sudo /etc/init.d/dbus restart

To je vše nyní můžete používat svůj počítač s wifi připojením k WPA zabezpečené lince.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*